Strategie DDD

Conform mandatului special primit de la UAT-urile membre, respectiv Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 464/26.07.2018, Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chiajna nr. 40/20.07.2018 și mandatului tacit al Consiliului Local al Comunei Snagov, ADIDDDB elaborează și aprobă strategia proprie privind dezvoltarea serviciului de salubrizare – activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Strategia de dezvoltare a serviciului de salubritate – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București la nivelul Municipiului București, Comunei Chiajna și Comunei Snagov 2030 a fost aprobată prin Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 33/06.11.2018.

Pentru punerea în aplicare a Strategiei DDD, au fost elaborate următoarele Planuri anuale de măsuri și acțiuni:

DESCARCĂ PLANURI:
Plan acțiuni și măsuri 2024

Pdf (461 KB)

Plan acțiuni și măsuri 2023

Pdf (503 KB)

Plan acțiuni și măsuri 2022

Pdf (359 KB)

Plan acțiuni și măsuri 2021

Pdf (262 KB)

Plan acțiuni și măsuri 2020

Pdf (251 KB)

Plan acțiuni și măsuri 2019

Pdf (238 KB)

DESCARCĂ DOCUMENTE:
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 464/26.07.2018

Pdf (87 KB)

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chiajna nr. 40/20.07.2018

Pdf (604 KB)

Hotărârea Adunării Generale a Asociației nr. 33/06.11.2018

Pdf (52 KB)