Program Unitar de Acțiune (PUA)

Programul Unitar de Acțiune (PUA) este programul elaborat, aprobat și finanțat de către consiliile generale/locale ale unităților administrativ-teritoriale, la începutul fiecărui an, în funcție de necesitate. Acesta conține obiectivele de combatere a vectorilor (apartințând domeniului public al localității), suprafețele și numărul de tratamente pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Serviciile DDD incluse în PUA sunt prestate de către Compania Municipală Eco-Igienizare S.A. (operator regional) și monitorizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție.

PUA București

PUA Chiajna

PUA Snagov

NOTĂ:

Pentru obiectivele care aparțin domeniului public al statului/domeniului privat, obligația efectuării tratamentelor DDD revine instituțiilor/persoanelor juridice/fizice, conform reglementărilor din Regulamentul serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pentru Municipiul București, Comuna Chiajna și Comuna Snagov.

Regulamentul serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pentru Municipiul București, Comuna Chiajna și Comuna Snagov

Pdf (1.24 MB)