PUA București

Programul Unitar de Acțiune (PUA) este programul elaborat, aprobat și finanțat de către Consiliul General al Municipiului București, la începutul fiecărui an, în funcție de necesitate. Acesta conține obiectivele de combatere a vectorilor (apartințând domeniului public al localității), suprafețele și numărul de tratamente pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Serviciile DDD incluse în PUA sunt prestate de către Compania Municipală Eco-Igienizare S.A. (operator regional) și monitorizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție.

PUA 2024

Pdf (472 KB)

PUA 2023

Pdf (700 KB)

PUA 2022

Pdf (850 KB)

Modificare PUA 2021

Pdf (393 KB)

PUA 2021

Pdf (649 KB)

PUA 2020

Pdf (10.4 MB)

Modificare PUA 2019

Pdf (1.37 MB)

PUA 2019

Pdf (195 KB)