Colaborare instituțională

Cu scopul de a elabora măsuri cu impact pozitiv în sănătatea publică a municipiului București în ceea ce privește activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București (ADIDDDB) a încheiat cu Primăria Municipiul București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” (INCDMM Cantacuzino) si Direcția de Sănătate Publică București un Protocol privind colaborarea instituțională în domeniul salubrizării – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, pentru elaborarea de măsuri cu impact pozitiv în sănătatea publică a municipiului București.

DESCARCĂ DOCUMENTE:
Protocol privind colaborarea instituțională în domeniul salubrizării – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, pentru elaborarea de măsuri cu impact pozitiv în sănătatea publică a municipiului București.

pdf (461 KB)

În baza Protocolului, reprezentanții entităților semnatare au format un grup de lucru care se întrunește trimestrial sau ori de câte ori este nevoie.

Grupul de lucru își propune atingerea următoarelor obiective:

  • a) optimizarea modului de aplicare a tratamentelor de dezinsecție țânțari prin alinierea la practicile europene;
  • b) armonizarea și îmbunătățirea legislației din domeniul deratizării, dezinsecției și dezinfecției;
  • c) realizarea unei strategii de informare a operatorilor economici din municipiul București privind obligațiile legale ale acestora în vederea asigurării unui program unitar pe sectorul DDD
  • d) elaborarea de propuneri de îmbunătățire a Strategiei de dezvoltare a serviciului de salubritate – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție București la nivelul Municipiului București;
  • e) elaborarea unor proiecte comune în domeniul DDD pentru: digitalizarea monitorizării populațiilor de țânțari și șobolani, campanii de informare a populației (prevenție), managementul populațiilor de țânțari și șobolani și a riscului epidemiologic asociat acestora etc.