Obținere Autorizație DDD – București

Cadru legal

Potrivit art. 109 alin. (4) din Regulamentul-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, aprobat prin Ordinul A.N.R.S.C. nr. 82/2015, cu modificările și completările ulterioare: „(…) operațiunile de dezinsecție, dezinfecție și deratizare la obiectivele care nu fac parte din programul unitar de acțiune pot fi prestate și de operatori economici autorizați în baza reglementărilor emise de autoritățile administrației publice locale.

Procedura de autorizare a operatorilor economici care prestează servicii de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție la obiectivele care nu se regăsesc în Programul Unitar de Acțiune (prestat de operatorul regional licențiat A.N.R.S.C.) la nivelul municipiului București a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 252/2019, iar autorizațiile DDD se eliberează de către Primăria Municipiului București (PMB).

Prestarea de către operatorii economici a serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție la nivelul Municipiului București fără a deține autorizație DDD valabilă, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 la 5.000 lei, conform art. 1 alin. (3) din Anexa nr. 2 – Sancțiunile și contravențiile la Regulamentul serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție la H.C.G.M.B. nr. 252/2019.

DESCARCĂ DOCUMENTE:
Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 252/2019

Pdf (11.2 MB)

Autorizare Operatori Economici DDD

Autorizarea operatorilor economici pentru București se face de către Direcția de Utilități Publice din cadrul Primăriei Municipiului București.

Descărcați lista documentelor necesare și procedura de autorizare urmând pașii link-ul următor:

ACCES CĂTRE PAGINA PMB:

Lista documentelor necesare și procedura de autorizare

Vizualizati lista operatorilor economici autorizați de către Primăria Municipiului București să presteze serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pe raza municipiului București.

DESCARCĂ DOCUMENTE:
Lista operatorilor economici autorizați

Pdf (364 KB)