Rapoarte și Studii

Studiu de oportunitate

ADIDDDB a elaborat Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în Municipiul București, Comuna Chiajna și Comuna Snagov, care a fost avizat de autoritățile deliberative ale UAT-urilor membre conform HCGM București nr. 609/2018, HCL Chiajna nr. 60/2018 și HCL Snagov nr. 62/2018, iar ulterior aprobat prin Hotărârea AGA ADIDDDB nr. 23/2018.

DESCARCĂ DOCUMENTE:
Studiul de oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în Municipiul București, Comuna Chiajna și Comuna Snagov

pdf (9.96 MB)

HCGM București nr. 609/2018

pdf (11.2 MB)

HCL Chiajna nr. 60/2018

pdf (121 KB)

HCL Snagov nr. 62/2018

pdf (227 KB)

Hotărârea AGA ADIDDDB nr. 23/2018

pdf (55 KB)

Acest studiu de oportunitate a stat la baza luării deciziei privind modalitate de delegare directa a gestiunii serviciului public de salubrizare – activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție la nivelul ariei teritoriale a ADIDDDB către operatorul regional CMEIB S.A., pe un criteriu de eficienta economica.

Temei legal: Conform art. 22 alin.(3) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare: „Modalitatea de gestiune a serviciilor de utilități publice se stabilește prin hotărâri ale autorităților deliberative ale unităților administrativ-teritoriale, în baza unui studiu de oportunitate, în funcție de natura şi starea serviciului, de necesitatea asigurării celui mai bun raport preț/calitate, de interesele actuale şi de perspectivă ale unităților administrativ- teritoriale, precum și de mărimea și complexitatea sistemelor de utilități publice“.