Prezentare Generală

Despre ADIDDDB

ADIDDDB a fost înființată prin asocierea Municipiului București, Comunei Chiajna și Comunei Snagov, conform Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 23/2018, Hotărârii Consiliului Local al Comunei Chiajna nr. 9/2018 și Hotărârii Consiliului Local al Comunei Snagov nr. 33/2018.

Atribuții ADIDDDB la nivelul ariei sale teritoriale:

ADIDDDB a elaborat  și aprobat Regulamentul serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pentru Municipiul București, Comuna Chiajna și Comuna Snagov prin Hotărârea AGA ADIDDDB nr. 20/2020. Acesta a fost avizat în prealabil de către Mun. București prin HCGMB nr. 252/2019, de către Comuna Chiajna prin HCL Chiajna nr. 33/2019 și Comuna Snagov prin HCL Snagov nr. 14/2020. De asemenea, prin aceste hotărâri, au fost stabilite atât contravențiile cât și cuantumul amenzilor pentru nerespectarea Regulamentului la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale.

Regulamentul poate fi consultat pe pagina Legislație DDD.

În baza Regulamentului serviciului DDD , ADIDDDB emite anual comunicate privind perioada în care persoanele juridice au obligația să efectueze tratamentele DDD prevăzute de legislația în vigoare în sarcina lor, la obiectivele pe care le dețin.

Comunicatele pot fi consultate pe pagina Comunicate.

Ulterior procesului de consultare publica din anul 2018, ADIDDDB a elaborat, aprobat și implementează Strategia de dezvoltare a serviciului de salubritate – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București la nivelul Municipiului București, Comunei Chiajna și Comunei Snagov 2030.

Mai multe detalii pot fi obținute pe pagina Strategie DDD.

În baza mandatului special primit de la UAT-urile membre, ADIDDDB a elaborat Studiul de Oportunitate pentru fundamentarea deciziei privind gestiunea serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în Municipiul București, Comuna Chiajna și Comuna Snagov care a fost avizat de autoritățile deliberative ale UAT-urilor membre conform HCGMB nr. 609/2018, HCL Chiajna nr. 60/2018 și HCL Snagov nr. 62/2018, care ulterior a fost aprobat prin Hotărârea AGA ADIDDDB nr. 23/2018. În consecință, ADIDDDB a încheiat cu Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție la nivelul Municipiului București, Comunei Chiajna și Comunei Snagov nr. 1/2/04.01.2019.

Activitatea de monitorizare și control calitativ și cantitativ de către ADIDDDB are ca obiectiv respectarea și îndeplinirea de către CMEIB S.A. (operatorul regional) a indicatorilor de performanță și a modului de prestare a serviciului – activitatea DDD conform contractului de delegare.

ADIDDDB întocmește lunar un raport privind monitorizarea cantitativă și calitativă a prestațiilor realizate de CMEIB SA conform Programului Unitar de Actiune, pe care îl înaintează primăriei pe raza căreia s-a prestat serviciului, în vederea decontării serviciilor prestate.

Pentru informarea populației, ADIDDDB:

  • a) Administrează și actualizează platforma online INFORMARE TRATAMENTE DDD BUCUREȘTI;
Platforma online INFORMARE TRATAMENTE DDD BUCUREȘTI
  • b) Administrează și actualizează platforma online care furnizează Informații LIVE privind tratamentele de dezinsecție țânțari adulți cu mașini tip ULV în BUCUREȘTI;
Platforma online INFORMARE DEZINSECȚIE TÂNȚARI – LIVE
  • c) Gestionează paginile de social media „INFO Tratament DDD” de pe platformele Facebook și Instagram;
Platforme Social Media
  • d) Emite Comunicate anuale privind perioada în care persoanele juridice au obligația să efectueze tratamentele DDD prevăzute de legislația în vigoare în sarcina lor, la obiectivele pe care le dețin.
COMUNICATE emise ADIDDD București

Cu scopul de a elabora măsuri cu impact pozitiv în sănătatea publică a municipiului București, ADIDDDB a încheiat cu Primăria Municipiul București, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” (INCDMM Cantacuzino) și Institutul Național de Sănătate Publică un Protocol privind colaborarea instituțională în domeniul salubrizării – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Mai multe detalii pot fi obținute pe pagina Colaborare Instituțională.

În contextul Smart City, ADIDDDB a elaborat proiectul IDMS (Infestation Digital Monitoring System). Acesta vizează crearea unui sistem de monitorizare și semnalizare integrat cu capcane inteligente ce permite atât instituțiilor publice cât și cetățenilor să urmărească LIVE gradul de infestare cu populațiile de țânțari si șobolani. Sistemul presupune amplasarea unor dispozitive de control în zone cheie din aria monitorizată și culegerea datelor într-o bază comună.

Mai multe detalii pot fi obținute pe pagina Proiecte.