Legislație DDD

Conform legislației în vigoare, ADIDDDB deține competența de reglementare, la nivelul ariei sale teritoriale, a serviciului public de salubrizare – activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Activitatea și obligațiile DDD sunt reglementate de următoarele acte normative:

 • A) La nivel național
 • Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006 (instituie cadrul general de reglementare a activității de deratizare, dezinsecție și dezinfecție);
 • Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare (stabilește cadrul general privind gestiunea serviciului public de salubrizare – activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție;
 • Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății (instituie obligații pentru angajatori privind tratamentele DDD);
 • Hotărârea Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru și a statutului-cadru ale asociațiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilități publice, cu modificările ulterioare;
 • Hotărârea Guvernului nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul sănătății publice (instituie amenzi pentru persoanele fizice și juridice în cazul nerespectării obligației de a face tratamentele DDD);
 • Ordinul ANRSC nr. 82/2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților (instituie obligații pentru administrațiile publice locale privind tratamentele DDD și aprobarea PUA);
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007 privind aprobarea Caietului de sarcini-cadru al serviciului de salubrizare a localităților;
 • Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților;
 • Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014 pentru aprobarea normelor de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației (norme privind efectuarea operațiunilor DDD).
DESCARCĂ DOCUMENTE:
Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006

pdf (282 KB)

Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006

pdf (531 KB)

Legea nr. 95/2006

pdf (4.18 MB)

Hotărârea Guvernului nr. 855/2008

pdf (459 KB)

Hotărârea Guvernului nr. 857/2011

pdf (315 KB)

Ordinul ANRSC nr. 82/2015

pdf (455 KB)

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 111/2007

pdf (483 KB)

Ordinul A.N.R.S.C. nr. 109/2007

pdf (197 KB)

Ordinul ministrului sănătății nr. 119/2014

pdf (617 KB)

 • B) La nivel local:
 • Regulamentul serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție pentru Municipiul București, Comuna Chiajna și Comuna Snagov aprobat prin Hotărârea AGA ADIDDDB nr. 20/2020 (instituie cadrul general pentru administrația publică locală, operatori DDD și utilizatori);
 • Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 252/2019 (instituie amenzile pentru nerespectarea Regulamentului serviciului, stabilește competența de constatare și sancționare a contravențiilor și stabilește procedura de autorizare a operatorilor DDD la nivelul Municipiului București);
 • Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chiajna nr. 33/2019 (instituie amenzile pentru nerespectarea Regulamentului serviciului, stabilește competența de constatare și sancționare a contravențiilor și stabilește procedura de autorizare a operatorilor DDD la nivelul Comunei Chiajna);
 • Hotărârea Consiliului Local al Comunei Snagov nr. 14/2020 (instituie amenzile pentru nerespectarea Regulamentului serviciului, stabilește competența de constatare și sancționare a contravențiilor și stabilește procedura de autorizare a operatorilor DDD la nivelul Comunei Snagov).
DESCARCĂ DOCUMENTE:
Hotărârea AGA ADIDDDB nr. 20/2020

pdf (1.24 MB)

Hotărârea Consiliului General al Municipiului București 252/2019

pdf (11.2 MB)

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Chiajna nr. 33/2019

pdf (9.79 MB)

Hotărârea Consiliului Local al Comunei Snagov nr. 14/2020

pdf (1.66 MB)