PUA Snagov

Programul Unitar de Acțiune (PUA) este programul elaborat, aprobat și finanțat de către Consiliul Local al Comunei Snagov, la începutul fiecărui an, în funcție de necesitate. Acesta conține obiectivele de combatere a vectorilor (apartințând domeniului public al localității), suprafețele și numărul de tratamente pentru activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Serviciile DDD incluse în PUA sunt prestate de către Compania Municipală Eco-Igienizare S.A. (operator regional) și monitorizate de către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție.

PUA 2024

Pdf (277 KB)

PUA 2023

Pdf (245 KB)

PUA 2022

Pdf (266 KB)

PUA 2021

Pdf (205 KB)

PUA 2020

Pdf (1.03 MB)