Programe și Strategii

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție și Dezinfecție București are ca scop și realizarea în comun, pe raza de compentență a municipiului București și a judetului Ilfov (Comunele Chiajna și Snagov), a unor proiecte de investiții publice de interes zonal destinate modernizării și/sau dezvoltării, după caz, a serviciului de salubrizare și atragerea de fonduri europene necesare dezvoltării serviciului de salubritate – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție.

Planul strategic de dezvoltare și funcționare a sistemului public de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție din municipiul București și judetul Ilfov (Comunele Chiajna și Snagov) urmărește stabilirea direcțiilor de dezvoltare a serviciului de utilitate publică într-o manieră integrată ce duce la îmbunătățirea serviciilor de salubritate și creșterea eficienței intervențiilor, cu impact redus asupra mediului, pentru a proteja sănătatea publică.

Strategie DDD

Colaborare Instituțională

Rapoarte și Studii

Proiecte