Proiecte

IDMS (Infestation Digital Monitoring System) este un proiect de tip Smart City care vizează crearea unui sistem de monitorizare și semnalizare integrat cu capcane inteligente ce permite atât instituțiilor publice cât și cetățenilor să urmărească LIVE gradul de infestare cu populațiile de țânțari si șobolani. Sistemul presupune amplasarea unor dispozitive de control în zone cheie din aria monitorizată și culegerea datelor într-o bază comună.

Beneficiile implementării proiectului sunt:

  • Sănătate publică – eficientizarea tratamentelor DDD prin monitorizarea vectorilor în timp real (aplicarea tratamentelor în zonele semnalate digital ca focare)
  • Eficientizare economică, respectiv posibilitatea diminuării costurilor Programului Unitar de Acțiune (PUA) prin controlul numărului de tratamente în urma statisticilor emise de sistemul de monitorizare.
  • Creșterea digitalizării (Smart City) – alinierea acestui serviciu la digitalizare- prin intermediul platformei on-line se pot monitoriza vectorii DDD, se pot face publice în timp real date referitoare la gradul de infestare, sistemul se poate integra în alte platforme deja existente.
  • Mediu – tratamentele se vor face punctual reducând astfel impactul substanțelor folosite asupra mediului și poluarea cauzată de funcționarea utilajelor ULV.

Acest proiect a fost inclus în Strategia Integrată de Dezvoltare Urbană (SIDU) a Municipiului București, elaborată în cadrul Acordului de prestări servicii de Asistență Tehnică între Municipiul București și Banca Mondială.

În prezent, proiectul se află în procedura de evaluare în vederea finanțării.

IDMS (Infestation Digital Monitoring System)